Att INTE behöva kämpa för att hålla huvudet över vattenytan

with Inga kommentarer

Det är en rubrik som är motsatsen till hur de senaste två månaderna sett ut. Eller rättare sagt hur jag haft det sen i höstas med ett kort uppehåll för lite nedvarvning under jullovet. Och just nu är det exakt så. Just nu behöver jag inte kämpa för att hålla mig flytande, för första gången på länge. Ett lugn har infunnit sig i kroppen som känns extremt främmande och annorlunda. Har jag missat något? Glömt något viktigt? Nope. Allt är i sin ordning. Allt står i kalender, allt är i fas. Räkningar betalda, rep inbokade, musikteoriläxan färdig 2 veckor i förväg.. What?

Efter att jag legat och gasat på min maxkapacitet vad som känns som en evighet har jag nu landat i ett för en gångs skull märkligt tempo. Och jag kan säga att jag är mer förvirrad än någonsin. Nästan så jag vill jobba mot det och inte flyta med det. Flyta med det? Folk säger att jag ska njuta. Njuta? Hur då? Det är som att min kropp och sinne fastnat i något slags “högsta beredskap” mode utifall att något dyker upp. Ett problem som behöver lösas, något oförutsägbart, något som kräver att jag är on point och JÄMT.

Jag har legat 2 steg före hela tiden och beräknat varje tänkbar utkomst för diverse projekt och åtaganden. Det om något suger energi. Men när jag väl hamnat där kan jag inte sluta. Det är som att spurta på ett löpband och inte kunna kliva av. Alla intryck processas så enormt snabbt i denna lilla skalle ska ni veta. Andan högt uppe i bröstet, flackande blick och glömska har varit mitt sinnestillstånd senaste 12 veckorna.

Och PANG sa det, så inföll något slags lugn. Vilket för mig innebär oro och ångest. Som jag skrev innan. Har jag glömt något? Har jag missat något? Kanske ska jag börja planera skiten ur nästa vecka redan nu för att hitta någon slags känsla av kontroll? Eller va? Åsså är vi igång. Oro över framtiden, idéer för nya projekt, prestationsångest. KAN DU BARA LUGNA DIG!

Så med det sagt. Jag SKA försöka landa i det här nu. Flyta med det som folk säger. Chilla osv. Eller hur folk nu gör.