VÄRDEGRUNDER

WeRise ska verka för att skapa en plattform där barn, ungdomar kan hitta hjälpande kanaler när vardagen blir för jobbig.

 

WeRise är en oberoende fri organisation som inte påverkas av politiska eller religiösa åsikter.

 

Vi välkomnar alla oavsett, politisk åsikt, religiös tillhörighet eller kön.

 

WeRise skall också aktivt hålla föreläsningar för att informera om organisationens kärnverksamhet.

 

WeRise vision är att inget barn ska sluta älska sig själv på grund av den villkorslösa lojaliteten till sina föräldrar.

I samarbete med