STÖD & HJÄLP

 

 

 

UNGDOMSMOTTAGNINGEN

Ungdomsmottagningar på Internet som erbjuder information, stöd och hjälp.

www.umo.seBRIS

 

Barnens rätt i samhället erbjuder stöd till barn via mail, telefon och chatt.

www.bris.se

 

 

RÄDDA BARNEN

Stöd via exempelvis telefon och sorggrupper.

www.raddabarnen.se

 

 

MASKROSBARN

Stödverksamhet för barn med föräldrar som lider av missbruk och psykisk sjukdom

www.maskrosbarn.org

 

 

 

 

WeRise

stöd och hjälp via internet och föreläsningar.

 

BARN SOM ANHÖRIGA

Stöd för barn till föräldrar med psykisk sjukdom.

www.barnsomanhoriga.se

 

 

VÅRDGUIDEN

Stöd till föräldrar vid separation/skilsmässa i barnfamilj

www.1177.se/barnochforaldrar

 

 

WE RISE FACEBOOK

Stöd till barn & vuxna via chatt

www.facebook.com/WeRise

 

I samarbete med